O nás

Název naší firmy je Vladimíra Kneslíková – SLUŽBA ŠKOLE, sídlíme v Třebíči na
Bráfově ulici č. 2 a jako vůbec první účetní firma na Moravě jsme od roku 2005 držitelé certifikátu jakosti podle ČSN EN ISO 9001 : 2009 a tím splňujeme veškerá kritéria daná EU.

Zpracováváme mzdovou i personální agendu pro právní subjekty a podnikatele již od ledna 1995. Mezi námi a zákazníkem je uzavřena dohoda o spolupráci, ve které jsou podrobně stanoveny povinnosti subjektu i naší firmy.

Název naší firmy je Vladimíra Kneslíková K dnešnímu dni zpracováváme mzdy pro cca 82 zákazníků, veškeré kontroly (OSSZ, zdravotních pojišťoven, finančních úřadů  atd) proběhly bez nálezu a v zápisech nejsou žádné chyby.

Vzhledem k tomu, že jsme držitelé certifikátu jakosti ISO 9001, máme každý rok v prosinci audit, kde tento certifikát obhajujeme. U auditu musíme dokládat výsledky naší práce, výsledky kontrolních činností všech kontrolních orgánů, musíme dokladovat, že se účastnímu školení k prohloubení znalostí ze všech oblastí, které při zpracování mezd používáme. Musíme absolvovat každý rok školení k obsluze mzdového programu, aby výsledky naší práce byly profesionální. Rovněž každý rok musíme doložit, jaká zlepšení a zkvalitnění pracovního procesu jsme v daném roce provedly.

Tyhle skutečnosti svědčí o tom, že naše firma dosahuje dlouhodobých kvalitních výsledků práce a že nejsme jen přechodné pracoviště, kterému hrozí zánik. Všechny pracujeme s nasazením, se snahou o nejlepší pracovní výsledky, žádná nemáme další pracovní poměry, které by nás odváděly od soustředění na práci. Snažíme se se zákazníky udržovat přátelské kontakty a řešit veškeré jejich problémy. Za tím účelem zasíláme všem oběžníky, ve kterých je seznamujeme s novinkami v legislativě a s tím, jaké úkoly spojené s novými zákony musíme plnit a v jakých termínech.