Naše služby

Nabízíme výběr tří druhů zpracování mzdové agendy ve třech různých cenových relacích dle její složitosti:

Základní provedení
Na základě soupisek, hlášení, pracovních smluv a platových výměrů zhotovených zákazníkem zpracujeme pořízení dat, vytiskneme výplatní lístky, šekový materiál a potřebné sestavy a předáme ke kontrole a dalšímu zpracování zákazníkovi. Nepotvrzujeme příjmy na žádost pracovníka, ani organizací.

Rozšířené provedení
Na základě požadavků zákazníka a z patřičných podkladů zhotovíme výplatní lístky, šekový materiál, sestavy a provedeme jejich kontrolu. Potvrzujeme příjmy na žádost pracovníka i organizací.

Úplné provedení
Na základě požadavků zákazníka a z patřičných podkladů zhotovíme pracovní smlouvy, platové výměry, platové postupy, osobní příplatky a ostatní potřebné tiskopisy. Při ukončení pracovního poměru zhotovíme doklad o ukončení pracovního poměru, zápočtový list, evidenční list a odhlášku pracovníka u OSSZ. Zpracujeme výplatní lístky, šekový materiál a potřebné sestavy, provedeme jejich kontrolu. Potvrzujeme příjmy na žádost pracovníka i organizací.

Každé toto zpracování je zpoplatněno dle náročnosti prací a je upraveno ceníkem prací, který je k nahlédnutí na našem pracovišti a je platný pro všechny zákazníky
(cena za 1 pracovníka se pohybuje od 114,- Kč do 122,- Kč).

    
Ekonomická rozvaha pro zpracování mezd formou služby  je jednoznačně  výhodná, protože:

  • zařízení odpadnou náklady  za instalaci a údržbu mzdového programu,  
  • odpadnou  náklady na různá potřebná školení, kterých je ve mzdové oblasti  cca až 6 ročně,  - náklady na literaturu a materiál – papír, toner do tiskárny, optický válec
  • v neposlední řadě nezanedbatelné  náklady na pracovníka – což činí plat pracovníka a odvody.

Nemalou výhodou zpracování mezd formou naší služby je, že hlídáme veškeré potřebné podklady, které předkládáte ke kontrolám  FÚ, OSSZ, zdravotním pojišťovnám atd a v případě nemoci pracovnici zastoupíme a mzdy zhotovíme v domluveném termínu. Rovněž podklady lze zasílat elektronicky (sestavy, mzdové listy, pracovní smlouvy), takže můžeme
zpracovávat mzdy i vzdálenějším subjektům.


Výpočet nákladů, pokud firmě zpracovává mzdovou agendu mzdová účetní  (počítáno na 1 měsíc, náklady za rok poděleny 12). Firma má 20 lidí, mzdová účetní pracovní úvazek 1.0. Průměrná mzda u této profese činí cca 25.000,- Kč hrubého, počítáme pouze s nižší částkou:

hrubá mzda pracovnice
 15.000,- Kč
odvody soc. a zdrav. za organizaci 34 %  5.100,- Kč
udržování mzdového programu 1.000,- Kč
tonery, optické válce, technické náležitosti 500,- Kč
papír a jiný kancelářský materiál 200,- Kč
školení k legislativě
  750,- Kč
zákony, literatura k problematice
 250,- Kč
C e l k e m
  22.800,- Kč


Výpočet nákladů, pokud si mzdy nechá zpracovat naší firmou:

základ mezd (20 pracovníků firmy)
2.400,- Kč
ostatní (el. přenosy, výkazy atd)     
600,- Kč
C e l k e m   
3.000,- Kč
DPH 20 % pro rok 2012600,- Kč
C e l k e m   
3.600,- Kč

                                                 
Rozdíl mezi těmito zpracováními je 19.200,- Kč úspora ve prospěch naší firmy, to celé x 12.           

Jak probíhá zpracování:
Zákazník  předá  podklady SŠ v předem domluveném termínu po ukončení měsíce a na základě podkladů je zhotoveno celé měsíční zpracování včetně příkazů k úhradě, které zpracováváme i formou diskety pro přímé odeslání peněžnímu ústavu, hlášení zdravotních pojišťoven, přehledů o výši pojistného a vyplacených  dávkách  atd. Zájemcům  zpracováváme rovněž pracovní smlouvy, platové výměry  včetně zápočtů let praxe. Zhotovujeme  evidenční listy a  přihlášky a odhlášky pracovníka, které odesíláme elektronicky na portál ČSSZ.
   
Navštěvujeme pravidelně školení o daních, nemocenském a sociálním pojištění, zdravotním pojištění, nebo o ročním zúčtování daní. Jsme spolehlivými partnerkami  svých zařízení a kdykoliv jsme ochotny poradit nebo pomoci vyřešit jakýkoliv problém.

Při zpracování mezd používáme profesionální a osvědčený mzdový program, ošetřený dle platných zákonů, zaručujeme ochranu dat a pracoviště je hlídáno bezpečnostní agenturou . Rovněž mlčenlivost  o mzdové agendě je samozřejmostí. Bez souhlasu subjektu nepodáváme žádné informace ani údaje. Pokud dá subjekt souhlas, předáváme některé údaje (např. pro ÚIV, výkaz ISP apod.)  přímo , bez nutnosti zásahu subjektu.


Jednání se zákazníkem probíhá podle následujících pilířů:

  • Seznámení se zákazníkem, podpis dohody o spolupráci a předání podkladů
  • Pořízení všech údajů do mzdového programu – osobní údaje i údaje o firmě
  • Samotné zpracování mezd a výstupů pro zákazníka podle jeho potřeb a v termínech, které si určí zákazník
  • Forma předání mezd (poštou, osobní převzetí, část podkladů zaslaných elektronicky)